lokalizacja

Siedziba Kancelarii Lipscy znajduje się w Gdańsku - Główne Miasto, na ulicy Chlebnickiej 48/51 (przedłużenie ulicy Piwnej, obok Bazyliki Mariackiej), w Domu Adwokata, II piętro, pokoje 204 - 205, sekretariat pokój 211.

Mapa na ZUMI