kancelaria

Adwokat Jerzy Lipski
ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył aplikację sądową i adwokacką zakończone egzaminami sędziowskim i adwokackim, ukończył studium Prawa Gospodarczego przy NRA w Warszawie, patron, długoletni członek i przewodniczący komisji egzaminacyjnej aplikantów adwokackich, kierownik szkolenia, wicedziekan, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, sekretarz rady nadzorczej PTE PZU w Warszawie, arbiter Sądu Polubownego przy Pomorskiej Izbie Gospodarczej w Gdańsku oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, prezes Sądu Polubownego przy Izbie Adwokackiej w Gdańsku, członek Komitetu Rewitalizacji Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku, laureat plebiscytu „Dżentelmen 2005", odznaczony między innymi odznaką „adwokatura zasłużonym". Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym oraz gospodarczym.

Adwokat Justyna Lipska - Woźniak
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła aplikację adwokacką zakończoną zdanym egzaminem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Włada językiem angielskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i obrotu nieruchomościami.

Adwokat Marcin Lipski
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, odbył aplikację adwokacką zakończoną zdanym egzaminem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Włada językiem angielskim. Specjalizuje się w sprawach karnych i karno-skarbowych.

email:        j.lipski@lipscy.pl
tel. kom:   602 750 705


 

 

 


email:        j.lipska-wozniak@lipscy.pl
tel. kom:   602 115 863
email:        m.lipski@lipscy.pl
tel. kom:   600 212 400